Rodzic składający wniosek o świadczenia na dzieci nie musi już dołączać zaświadczenia o swoich dochodach, które wystawia mu urząd skarbowy. Zamiast niego może przedstawić jedynie oświadczenie, którego gmina nie musi weryfikować.
Od 1 sierpnia rodzice ubiegający się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na nowy okres świadczeniowy, będą mogli przedstawić gminie oświadczenia, które potwierdzą okoliczności (na przykład dochód, uczęszczanie do szkoły) mające wpływ na ich przyznanie. Takie same prawo, ale od 1 września, zyskają też osoby, które będą składać wnioski o zasiłki rodzinne. Taką możliwość daje ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622).
Trzeba podać składki