ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale tylko tym płatnikom składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesłali ZUS IWA. Pozostali płatnicy samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składka na to ubezpieczenie ustalana przez ZUS lub samodzielnie przez płatnika obowiązuje przez cały rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Ustalona przez płatnika w kwietniu 2007 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, na podstawie danych z 2006 r., obowiązuje więc do 31 marca 2008 r. Kolejny rok składkowy będzie obejmował okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. Płatnik składek, który ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, ma obowiązek ją stosować przez cały rok składkowy, bez względu na zmianę liczby ubezpieczonych. Jeżeli płatnik w 2006 r. zgłaszał średnio 15 ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. ustalił w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należał.

Z uwagi na powyższe płatnik postąpił prawidłowo, opłacając składkę na ubezpieczenie wypadkowe ustaloną na podstawie określonej dla niego grupy działalności również wówczas, gdy w danym miesiącu rozliczał składki za mniej niż dziesięciu ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu.

Zmiana stopy procentowej może nastąpić od 1 kwietnia 2008 r. Jeżeli w 2007 roku płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. będzie opłacał składkę w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej składki ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Wówczas za 2007 rok płatnik nie powinien składać do ZUS informacji ZUS IWA. Jeżeli natomiast płatnik pomimo zmniejszenia zatrudnienia od września w 2007 roku zgłaszał co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, powinien złożyć ZUS IWA i należną od 1 kwietnia 2008 r. składkę ustalić samodzielnie na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD, do której został zaklasyfikowany.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 27, 28 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).