Od 8 marca bieżącego roku zatrudnionym skazanym przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w tym roku 1386 zł). Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które dokładnie określają, ile więzień może zarobić. Są one zawarte w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. nr 129, poz. 746).

Zgodnie z nim więzień, który przepracuje mniej godzin w miesiącu, niż przewiduje to kodeks pracy, zarobi mniej, niż wynosi płaca minimalna. Stanie się tak, jeżeli odmówi pracy w danym dniu albo będzie symulował chorobę.

– Rozporządzenie likwiduje też dodatkowe wynagrodzenie roczne dla więźniów wykonujących prace porządkowe i pomocnicze na rzecz placówki, w której przebywają – mówi ppłk Wiesław Majewski z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Skazani nie otrzymają także 10-proc. dodatku do pensji za pracę w warunkach szkodliwych na rzecz więzienia.