Wójt nie może w okresie letnim zamknąć wszystkich przedszkoli na terenie gminy. Jeśli to zrobi, nie zapewni dzieciom rocznego przygotowania do nauki w szkole.
W lipcu i sierpniu samorządowe przedszkola powinny być otwarte i zapewniać dzieciom opiekę. Tym bardziej, że nauczyciele tam pracujący nie mają obowiązku, tak jak ich koledzy ze szkół, do korzystania z urlopu w czasie wakacji. Zatrudnionym w przedszkolach przysługuje 35 dni urlopu i mogą go wykorzystać w dowolnym czasie w ciągu całego roku (przy czym jeden urlop musi trwać co najmniej 4 tygodnie).
Samorządy często jednak z powodu małej liczby dzieci lub planowanych remontów zamykają część przedszkoli na okres wakacyjny.