Tak

Uczelnia powinna pana zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie może pan jemu podlegać jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.

Student, który nie ukończył 26 lat, z umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Natomiast ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zleceniobiorcy, który spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. W związku z tym, iż jako student z umowy zlecenia nie podlega pan ubezpieczeniom społecznym, z umowy zlecenia nie może pan być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Do ubezpieczenia zdrowotnego powinien pan zostać zgłoszony jako członek rodziny, jeżeli jeden z rodziców ma tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. jest pracownikiem, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem). W przypadku gdy rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, powinien pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5 pkt 3, art. 66 ust. 1 pkt 20, art. 66 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

■  Art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).