Tak

Tak. Będzie pan mógł opłacać składki od niższej podstawy za okres do 30 czerwca 2008 r.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej podstawy wymiaru, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą (przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia prowadzenia działalności) pod warunkiem, że:

  •  w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  •  nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności

Z uwagi, że działalność została rozpoczęta 5 czerwca 2006 r., składki od obniżonej podstawy może pan opłacać za okres do 30 czerwca 2008 r.

Obowiązek ubezpieczeń z działalności powstanie od 1 lutego 2008 r. - po ustaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wiąże się to z koniecznością złożenia do ZUS dokumentów zgłoszeniowych. Powinien pan złożyć formularz ZUS ZWUA i z działalności wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego podając w pole data ustania obowiązku ubezpieczeń 01.02.2008 r. Następnie powinien pan złożyć formularz ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń 05 70 XX i z działalności zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).