Od dzisiaj obowiązują zmienione zasady rozliczania się przychodni specjalistycznych z NFZ. To efekt wejścia w życie zarządzenia prezesa NFZ w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ, zapewnia, że skorzystają na tym zarówno pacjenci, jak i specjaliści. Ci pierwsi, bo nie będą odsyłani z przychodni do szpitala (np. żeby stwierdzić złamanie i założyć gips), a drudzy, bo za kompleksowe leczenie chorych dostaną więcej pieniędzy.

Problem w tym, że przychodnie nie są gotowe do tych zmian. Część z nich wciąż nie ma odpowiednich aplikacji do rozliczania się z funduszem. Inni specjaliści wskazują na trudności związane ze stosowaniem nowego systemu rozliczeń.

– Nie wiem, czy jeżeli wystawię skierowanie pacjentowi na dalsze badania, a ten zrobi je w innej placówce, to czy NFZ w ogóle mi zapłaci za udzieloną poradę – zastanawia się Teresa Miadzioło, lekarz dermatolog z Warszawy.

NFZ wyjaśnia, że lekarz powinien wskazać miejsce wykonania badań.

– Nawet jeżeli pacjent nie wróci do lekarza, to ten może rozliczyć udzieloną poradę jako specjalistyczną typu I za 3,5 pkt. – wyjaśnia Joanna Mierzwińska, rzecznik dolnośląskiego NFZ.

Wątpliwości lekarzy budzi również par. 14 pkt 6 zarządzenia. Część świadczeniodawców uważa, że wynika z niego wprost zakaz przyjęcia tego samego pacjenta z tym samym schorzeniem w okresie krótszym niż 30 dni. Obawiają się, że jeżeli to zrobią, to fundusz im po prostu nie zapłaci za udzieloną poradę.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 29/2011/DSOZ prezesa NFZ z 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.