Od 1 marca firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych emerytów, otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do ich pensji tylko wtedy, gdy podwładni mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Zgodnie ze znowelizowanym art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721) dopłaty stracili emeryci z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. O stopniu tym decyduje specjalny zespół. Bada on m.in., jakie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu danej osoby powoduje jej choroba. Oznacza to, że osoby z takim samym schorzeniem mogą mieć przyznany inny stopień niepełnosprawności.

Zmiana przepisów spowodowała, że niektórzy pracodawcy zrezygnowali z zatrudniania emerytów, którzy nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności.

– Nie przedłużyliśmy umów z emerytami zatrudnionymi na czas określony – mówi Ewa Dziki z firmy Domena Sp. z o.o., która jest zakładem pracy chronionej.

Dodaje, że dofinansowanie do pensji pozwalało częściowo rekompensować koszty związane z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika, m.in. zapewnienia mu opieki medycznej i krótszego czasu pracy. Bez dopłaty koszty te są zbyt wysokie.

Część firm zdecydowała się na zmianę formy zatrudnienia emerytów.

– Niektórym pracownikom zaproponowaliśmy przejście na umowy-zlecenia – mówi Joanna Ziuzia ze Stekop SA.

Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zwraca uwagę, że niektórzy pracodawcy nie decydują się na zwolnienia emerytów z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aby nie tracić innych uprawnień.

– Wielu niepełnosprawnych dalej pracuje na etacie, bo zatrudnienie nowej osoby nie daje gwarancji otrzymania dofinansowania – mówi Edyta Sieradzka.

Chodzi o to, że w miesiącu zatrudnienia nowego pracownika nie można wykazać tzw. efektu zachęty (czyli wzrostu liczby pracowników niepełnosprawnych i zatrudnionych ogółem w stosunku do 12 miesięcy wstecz). A bez wykazania efektu zachęty dofinansowanie na nowego pracownika nie przysługuje.

2041,6 zł miesięcznie wynosi dofinansowanie do pensji pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności