Jak poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie, sondaż "Monitor Rynku Pracy" został przeprowadzony w maju br. on-line. Uczestniczyli w nim pracownicy w wieku od 18 do 64 lat, pracujący minimum 24 godziny w tygodniu, z wykluczeniem osób samozatrudnionych. Badanie przeprowadzono w sumie w 29 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. W Polsce ankiety przez internet wypełniło 405 osób.

Z badań wynika m.in., że w porównaniu z poprzednim sondażem (przeprowadzonym w lutym br.) spadła liczba Polaków, którzy zmieniali pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających ankietę. Zadeklarowało to 21,2 proc. respondentów, w lutym - 27,1 proc.

Eksperci, uczestniczący w konferencji mówili, że ma to związek z sezonowością, która nadal ma duży wpływ na zmiany ma rynku pracy. "Zmniejszenie rotacji ma związek m.in. z okresem, do którego odnosili się ankietowani - czyli głównie do okresu zimowego, charakteryzującego się zmniejszeniem liczby ofert pracy i wzrostem bezrobocia. Sezonowe zwiększenie liczby ofert zatrudnienia, jakie odczuwamy obecnie wskazuje, że w kolejnym badaniu możemy spodziewać się większej rotacji" - wyjaśniła Agnieszka Bulik, członek zarządu Randstad.

Wśród najczęstszych przyczyn zmiany pracy polscy respondenci podawali zmiany struktury firmy - 33 proc. - i lepsze warunki pracy - 32 proc. Najrzadziej wymieniano natomiast osobiste ambicje związane z zarządzaniem - zaledwie 4 proc. ankietowanych (w pozostałych krajach, gdzie przeprowadzano badania, średnia wyniosła tu 20 proc.) oraz ambicje związane z pełnionymi zadaniami - 11 proc.

Według sondażu Polacy nie boją się zmian związanych z pracą. Są też optymistami, jeśli chodzi o szansę na jej znalezienie i pod tym względem wśród ankietowanych z innych krajów europejskich plasują się na drugim miejscu (pierwsi są Czesi). Aktywnie szuka pracy 11 proc. polskich respondentów (podczas poprzedniego badania - 16 proc.).

Jeśli chodzi o ryzyko utraty pracy - 10 proc. ankietowanych Polaków uważa, że jest ono duże, a 24 proc. - że umiarkowane. Pod tym względem Polska plasuje się za Węgrami, Wielką Brytanią i Hiszpanią.

W ankiecie znalazło się też pytanie dotyczące satysfakcji z pracy u aktualnego pracodawcy. Z odpowiedzi wynika, że 50 proc. polskich respondentów jest zadowolonych, a 18 proc. bardzo zadowolonych. W tej grupie najwięcej jest najmłodszych badanych w wieku od 18 do 24 lat. Zdaniem ekspertów ma to związek z tym, że grupie tej trudniej znaleźć pracę, łatwiej też ją stracić.

Równocześnie bardziej zadowoleni są też pracownicy sektora publicznego niż prywatnego co z kolei - według ekspertów - może mieć związek z większą stabilnością zatrudnienia.