Dowódca będzie musiał wypłacać podległemu żołnierzowi dodatek za rozłąkę z rodzina i za przejazdy, nawet jeśli będzie on oddelegowany do służby w innej jednostce.
Żołnierzom zawodowym pozostającym w związku małżeńskim lub posiadającym dzieci na swoim utrzymaniu przysługuje dodatek za rozłąkę. Mogą go otrzymać, gdy nie mieszkają z nimi na co dzień. Dodatkowo mają też prawo do skorzystania raz w miesiącu z bezpłatnego przejazdu tam i z powrotem do miejsca, gdzie mieszka rodzina.
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) przygotowało projekt rozporządzenia, które doprecyzowuje zasady przyznawania tych dodatków. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia MON z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 87, poz. 565 z późn. zm.), dowódca jednostki będzie musiał wydać decyzję, w której ustosunkuje się do pisemnego wniosku żołnierza o przyznaniu wyżej wymienionych dodatków. Obowiązujące przepisy nie określają, w jakiej formie dowódca powinien to zrobić.