Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za wdrożenie dwóch priorytetów: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Samodzielnie jednak nie byłoby w stanie poradzić sobie z wydatkowaniem ponad 1,2 mld euro.

Dlatego do realizacji poszczególnych działań zostały wyznaczone tzw. instytucje pośredniczące II stopnia (IP2). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialna za rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Natomiast resort spraw wewnętrznych przeprowadzi konkursy i oceni projekty na rzecz społeczności romskiej. Z kolei Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zorganizuje m.in. wsparcie dla instytucji rynku pracy, pomocy społecznej.

Tylko na ten cel w latach 2007-2013 będzie przeznaczone 152 mln zł. Z kolei Ochotnicze Hufce Pracy będą musiały same przygotować projekty i złożyć je do CRZL. Na ich rozwój przeznaczono 51 mln euro.

Jolanta Góra