Fundusze emerytalne w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału muszą informować Komisję Nadzoru Finansowego o liczbie prowadzonych kont emerytalnych.
W czwartek wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych. Chodzi tu o rozporządzenie Rady Ministrów z 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 61, poz. 305).
Zgodnie z nim fundusze muszą informować Komisję Nadzoru Finansowego o kontach emerytalnych. Przesyłają więc jej dane m.in. o liczbie członków funduszu, o osobach, które zmieniły fundusz, oraz o liczbie tych, którzy nabyli prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości.
Rozporządzenie określa też terminy przekazywania przez fundusze raportów. Te miesięczne muszą dostarczyć komisji do drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Teraz robią to w pierwszym dniu kolejnego miesiąca. Natomiast raporty kwartalne muszą do niej trafić w ciągu 30 dni od ostatniego dnia roboczego przypadającego na koniec danego kwartału (obecnie może to być również niedziela).