Armia liczy na to, że żołnierze będą rzadziej niż obecnie brać zwolnienia lekarskie, aby uniknąć wyjazdu na poligon. Za ćwiczenia poza jednostką wojskową będą otrzymywać o 17 zł wyższą dietę.
Od dziś zwiększają się dzienne stawki diety przysługującej żołnierzom zawodowym, którzy uczestniczą w ćwiczeniach lub szkoleniach na terenie poligonu. Stawka ta ma wzrosnąć z 5,75 zł do 23 zł.
Będzie ona liczona za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.