Armia liczy na to, że żołnierze będą rzadziej niż obecnie brać zwolnienia lekarskie, aby uniknąć wyjazdu na poligon. Za ćwiczenia poza jednostką wojskową będą otrzymywać o 17 zł wyższą dietę.
Od dziś zwiększają się dzienne stawki diety przysługującej żołnierzom zawodowym, którzy uczestniczą w ćwiczeniach lub szkoleniach na terenie poligonu. Stawka ta ma wzrosnąć z 5,75 zł do 23 zł.
Będzie ona liczona za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.
Takie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra obrony narodowej z 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienie, przesiedlenie i podróże służbowe (Dz.U. nr 221, poz. 1744).
Wzrost dodatku dla żołnierzy sprowadza się do jego zwiększenia z 25 proc. stawki diety określonej na podstawie kodeksu pracy do 100 proc. W efekcie będzie ona zbliżona do tej obowiązującej do 31 grudnia 2009 r. (wynosiła ona 125 proc.).
Wtedy jednak armia z powodu trudnej sytuacji finansowej obniżyła ją. To jednak spowodowało, że żołnierze zaczęli częściej korzystać ze zwolnień lekarskich bezpośrednio przed wyjazdem na ćwiczenia.
Zdaniem wojska podwyższenie diety może powstrzymać uchylanie się żołnierzy przed ćwiczeniami.
10,1 mln zł ma kosztować budżet Ministerstwa Obrony Narodowej podwyższenie stawek diet dla żołnierzy zawodowych za służbę na poligonie