Osoby, które podejmą studia doktoranckie, mogą już od tego roku akademickiego liczyć na wyższe stypendia. Wprowadza je nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 84, poz. 455), która wejdzie w życie od 1 października 2011 r.

Nowe przepisy zwiększają próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendia socjalne. Obecnie wynosi on maksymalnie 602 zł, a wzrośnie do 782 zł.

Od stycznia 2012 r. uczelnie otrzymają też środki z tzw. dotacji projakościowej. Dzięki niej 30 proc. najlepszych doktorantów dostanie dodatkowe pieniądze zwiększające stypendium doktoranckie. Obecnie wynosi ono 1044 zł miesięcznie, a będzie mogło być wyższe o 1,5 tys. zł netto miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane przez 12 miesięcy.

– Teraz uczelnie stosują różną praktykę. Niektóre przyznają je na 9 lub 10 miesięcy, mimo że doktoranci prowadzą badania naukowe również w trakcie wakacji – mówi Kinga Kurowska, przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Stypendia doktoranckie nie będą też wliczane do dochodu, co oznacza, że osoby, które je otrzymają, będą mogły także starać się o stypendium socjalne.

Oprócz tego od roku akademickiego 2012/2013 doktoranci będą mogli otrzymać także stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Obecnie przysługuje ono tylko studentom. Wyniesie ono maksymalnie 25 tys. zł i będzie wypłacane jednorazowo do 15 grudnia. Pobieranie wszystkich stypendiów będzie można łączyć.

– Obecnie doktoranci często muszą podjąć dodatkową pracę, bo nie mają się z czego utrzymać, mimo że przecież pracują naukowo na uczelni. Te dodatkowe formy pomocy rozwiążą ten problem – mówi Kinga Kurowska.