Uczelnie otrzymają dodatkowe pieniądze na finansowanie stypendiów dla doktorantów. Najlepsi dostaną nawet trzy tysiące złotych miesięcznie.
Osoby, które podejmą studia doktoranckie, mogą już od tego roku akademickiego liczyć na wyższe stypendia. Wprowadza je nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 84, poz. 455), która wejdzie w życie od 1 października 2011 r.
Nowe przepisy zwiększają próg dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendia socjalne. Obecnie wynosi on maksymalnie 602 zł, a wzrośnie do 782 zł.