Do końca września osoby zainteresowane otrzymywaniem emerytury w dotychczasowej wysokości muszą się zwolnić z pracy u dotychczasowego pracodawcy. Pracownicy mający trzymiesięczny okres wypowiedzenia stosunku pracy już teraz powinni podjąć decyzję, czy dalej pracują, czy też kończą swoją aktywność zawodową. I to właśnie ta grupa osób nadal ma największe wątpliwości co do zasad zawieszania emerytur.

– Nawet po kilka razy przychodzą ci sami emeryci, aby dopytać się, na jakich zasadach po 30 września mogą dalej pracować u dotychczasowego pracodawcy. Wiele osób przy okazji załatwiania innych spraw dopytuje się także, czy mają się zwolnić z pracy. Czasami przynoszą posiadane przez siebie dokumenty, aby nasi pracownicy mogli je sprawdzić – mówi Joanna Biniecka z oddziału ZUS w Sosnowcu.

Podobna sytuacja jest w oddziale ZUS w Radomiu.

– Zainteresowanie jest bardzo duże. Wiele osób próbuje się dowiedzieć, ile mogą zyskać w przypadku dalszego kontynuowania zatrudnienia. Dzieje się tak najczęściej w tych firmach, w których pracodawcy chcą utrzymać najbardziej doświadczonych pracowników, od których zależą przychody firmy – mówi Wiesława Sadowska-Golka z oddziału ZUS w Radomiu.

Katarzyna Morawiec z oddziału ZUS w Wałbrzychu potwierdza, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zainteresowanie zasadami zwalniania się z pracy wzrosło.

– Klienci nie tylko zjawiają się u nas osobiście. Wielu z nich szuka odpowiedzi, wysyłając do nas e-maile oraz kontaktując się telefonicznie – mówi.

Pracownicy ZUS podkreślają, że osoby, które już rozwiązały stosunek pracy, a nie powiadomiły o tym zakładu, powinny niezwłocznie złożyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. Brak tych dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty emerytury od 1 października 2011 r. Osoby, które zdecydują się na zawieszenie emerytury, będą mogły dalej pracować. Po 18 miesiącach zyskają możliwość przeliczenia emerytury. Umożliwia to przyjęta przez Sejm ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wskazuje Bartosz Nowak, radca prawny z Jeleniej Góry, termin ten jest liczony od 1 października tego roku.

– O możliwość przeliczenia emerytury po 18 miesiącach dalszej pracy pytają tylko pojedyncze osoby. Teraz wszyscy sprawdzają, czy muszą się zwalniać z pracy do końca września – podkreśla Małgorzata Łyszczarz-Bukała z oddziału ZUS w Rzeszowie.