Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dodatkowych pracowników, choćby tylko na sezon, nie zwalnia pracodawcy z obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.
Pracodawca prowadzący sezonową działalność z reguły nie ma potrzeby utrzymywania stabilnej kadry pracowniczej przez cały rok. Na ogół większe potrzeby kadrowe pojawiają się u niego tylko w sezonie. Kodeks pracy nie przewiduje jednak wśród rodzajów umowy o pracę odrębnej umowy sezonowej. Toteż w grę mogą wchodzić jedynie umowy okresowe, chyba że pracodawca zamierza na sezon wypożyczyć pracowników z agencji pracy tymczasowej albo zlecić pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat: