Sądy nie podzielają opinii lekarzy, którzy twierdzą, że specjalista z długim stażem zawodowym powinien zarabiać więcej niż rezydent, który dopiero uczy się specjalizacji. Nie jest to bowiem w żadnym wypadku przejaw dyskryminacji płacowej.
Lekarze specjaliści z kilkuletnim stażem nie zgadzają się na to, aby ich zarobki zasadnicze były niższe od tych, jakie dostają lekarze rezydenci, czyli tacy, którzy dopiero uczą się zawodu. Ich zdaniem to przejaw dyskryminacji płacowej. Dlatego część z nich zdecydowała się dochodzić swoich racji przed sądem.
– Nie mamy nic przeciwko temu, aby nasi młodsi koledzy zarabiali więcej, ale doświadczeni lekarze też powinni zarabiać więcej – mówi Ryszard Kijak, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.