Gminy, które po 1 września 2010 r. jeszcze nie wydały nowych uchwał w sprawie opłat za przedszkola, muszą to zrobić do końca wakacji. Po zmianach nie będą mogły już pobierać opłaty stałej za pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

Czy wszystkie samorządy muszą wydać nowe uchwały

Ostatnia nowelizacja ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o systemie oświaty wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi po ich wejściu w życie wszystkie samorządy mają wydać nowe uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Zmiana obowiązuje od 1 września 2010 r. Nowe uchwały muszą być wydane niezależnie od tego, czy wcześniej były dostosowane do wymogów określonych w nowelizacji. Samorządy na ich zmianę mają czas do końca sierpnia 2011 r. Gminy w nowych uchwałach będą mogły wskazać, że pobierają opłaty za prowadzenie zwykłych zajęć, np. nauki samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów, jedzenia, nauki poprawnego wyrażania się, a nie tylko za nadzwyczajne – typu nauka języka angielskiego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ile bezpłatnych godzin gmina może wskazać w uchwale

Czy w uchwale można określić stałą opłatę za pobyt dziecka

Czy dyrektor może zawierać z rodzicami przedszkolaków umowy

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak określić opłaty za przedszkole.