Z 228 szkół, które złożyły wnioski o pieniądze na dofinansowanie kierunków ścisłych, otrzyma je tylko 39.
Wczoraj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie kierunków zamawianych, czyli tych, których absolwenci są najbardziej potrzebni na rynku pracy. Resort nauki w tej edycji miał do rozdysponowania 200 mln zł. Eksperci rozpatrzyli pozytywnie 88 wniosków, ale tylko 39 najlepiej ocenionych otrzyma pieniądze.
Uczelnie dzięki przyznanym środkom będą mogły sfinansować m.in. stypendia w wysokości do tysiąca złotych miesięcznie dla studentów, którzy wybiorą kształcenie na wydziałach przyrodniczych, technicznych czy matematycznych. Zorganizują też naukę na kursach wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z trudniejszych przedmiotów, m.in. z matematyki i fizyki, oraz opłacą wyjazdy do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom.
Eksperci najlepiej ocenili projekty Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego. Ale najwięcej pieniędzy, ponad 10 mln zł, otrzyma Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.