Województwa rozpoczynają konsultacje społeczne tzw. planów działania na 2012 rok dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). To dokumenty, na podstawie których firmy szkoleniowe, fundacje i samorządy przygotowują się do przyszłych konkursów, a następnie opracowują wnioski o dotacje. W planach działania województwa muszą podać harmonogramy konkursów i określić kryteria, na podstawie których będą oceniać wnioski. Problem w tym, że wstępną wersję tych dokumentów przygotowują, nie znając ostatecznego kształtu programu.

– Zmian w PO KL w przyszłym roku będzie sporo, ale ich jeszcze nie znamy, bo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dopiero pracuje nad szczegółowymi rozwiązaniami – mówi Iwona Nakielska, dyrektor departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Wiadomo np., że województwa otrzymają dodatkowe 180 mln zł na organizację konkursów dla gmin, które chcą zakładać przedszkola, ale kwota została jeszcze podzielona pomiędzy marszałków. Od przyszłego roku zamiast bezzwrotnych dotacji na biznes będą mikropożyczki, ale wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach będą one udzielane przyszłym przedsiębiorcom.