Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) chce, aby doktoranci częściej mogli wyjeżdżać na studia za granicę z programu Erasmus. Obecnie jest tak, że osoba ucząca się na pierwszym (licencjat, inżynier), drugim (magisterskie) lub trzecim stopniu studiów (doktoranckie) może w ciągu całego toku kształcenia wyjechać w ramach programu dwukrotnie – raz na staż (3 – 12 miesięcy) oraz raz na praktykę (także 3 – 12 miesięcy). Resort nauki zaproponował, aby w nowej edycji europejskich programów edukacyjnych na lata 2013 – 2020 była możliwość wyjazdu na staż osobno, także dla doktorantów, niezależnie od tego, czy skorzystali z tej możliwości wcześniej, czyli w czasie studiów.

– Pracujemy nad tym, aby doktoranci mieli dodatkowo taką opcję – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jeśli to rozwiązanie zostanie przyjęte, w praktyce będą rozdzielone wyjazdy studentów i doktorantów, zapewniając tym drugim możliwość podwójnego skorzystania z Erasmusa.

To, czy propozycja MNiSW zostanie zaakceptowana, zależy jednak od opinii innych krajów, Komisji Europejskiej oraz od wielkości budżetu, który będzie przydzielony na programy w latach 2013 – 2020.