Jeśli zgodzą się na to rząd i Komisja Europejska, pieniędzmi z UE będzie można zasilić fundusze szkoleniowe w firmach. Będzie też więcej konkursów dla gmin na zakładanie przedszkoli.
Małe i średnie firmy, które utworzą fundusz szkoleniowy, będą mogły otrzymać dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Taka propozycja została zaakceptowana przez Komitet Monitorujący PO KL, który obradował w Rzeszowie. Mogłaby wejść w życie jako rozwiązanie pilotażowe w PO KL od 2012 roku, ale wcześniej muszą zgodzić się na nie Rada Ministrów i Komisja Europejska.
Dzięki nowemu rozwiązaniu pracodawca za własne środki z funduszu szkoleniowego oraz dofinansowanie przyznane przez UE będzie mógł kupować szkolenia najbardziej potrzebne jego pracownikom. Pośrednikami w przekazywaniu firmom unijnych pieniędzy (czyli tzw. operatorami wsparcia) mogliby być partnerzy społeczni, czyli np. organizacje pracodawców. Ci dotacje na ten cel otrzymywaliby w konkursach organizowanych przez PARP lub przez województwa. Operatorzy oferowaliby przedsiębiorcom usługę zewnętrznego HR.