Nie wszyscy gotowi

Wiele urzędów dopiero przygotowuje się do wdrażania nowych rozwiązań.

– Wysyłamy naszego pracownika na specjalne szkolenie, abyśmy wiedzieli nie tylko, jak przyjmować wnioski, ale również jak pomagać rodzicom w ich składaniu – mówi Hanna Kowal, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Monika Najbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, zwraca uwagę, że zainteresowanie korzystaniem z nowej możliwości w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne może nie być duże.

– Wielu rodziców ma problemy z prawidłowym wypełnieniem wniosku i skompletowaniem całej dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji. Wolą przyjść do ośrodka i poprosić o pomoc naszego pracownika, dlatego spodziewamy się, że większość wniosków będziemy otrzymywać w dotychczasowej formie – mówi Monika Najbert.

Fiskus czeka na podatników

Do obsługi ePUAP przygotowane są już urzędy skarbowe. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na Mazowszu. Mirosław Kucharczyk, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, mówi, że mazowiecka administracja podatkowa jest przygotowana do obsługi klientów korzystających z ePUAP.

– W każdym urzędzie skarbowym wyznaczonym pracownikom zostały nadane uprawnienia do administrowania systemem – potwierdza Mirosław Kucharczyk.

Dodaje, że zostały również przygotowane stanowiska pracy punktów potwierdzających. Nadano także formalne uprawnienia dla osób dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP.

– Jesteśmy więc gotowi do uruchomienia zaufanego profilu na platformie ePUAP, która zgodnie z harmonogramem nastąpi dzisiaj – przekonuje Mirosław Kucharczyk.

Podobne działania zostały podjęte również w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Zaufany profil ma zastąpić konieczność stosowania w kontaktach z administracją publiczną e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Jest to więc duże ułatwienie dla podatników.

Podstawa prawna:

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565, ze zm.).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. nr 93, poz. 545).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 546).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. nr 93, poz. 547).