Bruksela dopinguje nas do działań. Powinniśmy w l. 2011 – 2012 wprowadzić reformy strukturalne. Chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego w służbach mundurowych i harmonogram zmian w KRUS, tak aby uzależnić składki od dochodów. KE zaleca nam także podniesienie wieku emerytalnego.
Do tych zmian nasz rząd się zobowiązał, ale w tym roku ich wprowadzenie jest niemożliwe. Decyzja w sprawie zmian w mundurówkach, która była najbardziej realna, zostanie podjęta już przez następny Sejm. Spotkanie ostatniej szansy w tej sprawie zostało przesunięte z dziś na przyszły tydzień.
KE wątpi, aby pakiet ministra Jacka Rostowskiego dawał pewność, że osiągniemy 3 proc. PKB deficytu sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. Sama ocenia go na 3,6 proc PKB. Proponuje więc, by Polska podjęła dodatkowe działania gwarantujące taki wynik.