Do tych zmian nasz rząd się zobowiązał, ale w tym roku ich wprowadzenie jest niemożliwe. Decyzja w sprawie zmian w mundurówkach, która była najbardziej realna, zostanie podjęta już przez następny Sejm. Spotkanie ostatniej szansy w tej sprawie zostało przesunięte z dziś na przyszły tydzień.

KE wątpi, aby pakiet ministra Jacka Rostowskiego dawał pewność, że osiągniemy 3 proc. PKB deficytu sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. Sama ocenia go na 3,6 proc PKB. Proponuje więc, by Polska podjęła dodatkowe działania gwarantujące taki wynik.

Stwierdzenia te znalazły się w rekomendacjach KE dla Rady Europejskiej. Ich ostateczny kształt zależy właśnie od decyzji Rady, która zbierze się 23 i 24 czerwca.