Osoba, która mieszka w państwie unijnym i tam korzysta z zasiłku chorobowego, otrzyma emeryturę z ZUS dopiero, gdy skończy pobieranie zagranicznego świadczenia.
ZUS przyznał w 2007 roku emeryturę obywatelce Szwecji. Spełniała bowiem warunki do jej uzyskania przewidziane przez polskie prawo. Miała skończone 60 lat i uzbierała 25 lat okresów składkowych. Na początku 2009 roku zakład dowiedział się od urzędników ze szczecińskiego oddziału ZUS, że ubezpieczona w dniu, w którym złożyła wniosek o emeryturę, była zatrudniona w firmie w Szwecji.
A od stycznia 2007 roku do końca listopada 2008 roku pozostawała nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim i pobierała tam zasiłek chorobowy.