Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP).

Nowelizacja jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją przepisów dot. zwrotu kosztów kształcenia w KSAP. Sprawa dotyczy słuchaczy, którzy nie ukończyli nauki lub nie podjęli pracy w administracji państwowej. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji słuchacz musi zwrócić całość lub część kosztów nauki.

Trybunał uznał, że ustawa o KSAP powstała przed wejściem w życie obowiązującej konstytucji i wydane do niej rozporządzenia nie zostały dostosowane do jej wymogów. Dlatego wymaga nowelizacji. Wyrok TK nie oznacza jednak, że słuchacze nie będą zwracać szkole pieniędzy. Nowelizacja nie wprowadza w tym względzie zmian, tylko je precyzuje.