Pomoc dla Polek w znalezieniu legalnej pracy w Niemczech w charakterze opiekunek osób chorych i starszych przewiduje projekt "Wyjść z szarej strefy" koordynowany przez Caritas Polska.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Caritas Polska Olga Kołtuniak, celem współpracy polsko-niemieckiej w ramach Caritas jest wypracowanie modelu skutecznej pomocy kobietom z Polski pracującym w Niemczech, ochrona ich praw pracowniczych oraz praw rodzin je zatrudniających, a także zagwarantowanie prawa do godnej opieki osobom przewlekle chorym.

W ramach projektu kandydatki do pracy zostaną przeszkolone w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz podstawowych zasad opieki nad osobą starszą. Caritas zapewnia także pomoc przy złożeniu wniosku na pozwolenie na pracę za granicą oraz poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Według demografów Niemcy w 2025 r. staną się najstarszym krajem europejskim. Już teraz kraj ten poszukuje modelu skutecznej pomocy osobom w podeszłym wieku. Wzrasta zainteresowanie domową opieką nad osobami starszymi, ale rodziny nie są w stanie zapewnić takiej opieki przez całą dobę. Bardzo często w charakterze opiekunek zatrudniane są kobiety z krajów Europy Wschodniej, dla których taka praca stanowi jedyne źródło utrzymania rodziny. Kobiety pracujące w niemieckich domach z reguły muszą być nieustannie dyspozycyjne i częstokroć pozostają bez zabezpieczenia socjalnego oraz bez fachowego doradztwa.

Caritas w Polsce informuje o ogólnych warunkach pracy opiekuńczej w Niemczech

Caritas w Polsce informuje o ogólnych warunkach pracy opiekuńczej w Niemczech. Wyznacza również osoby do kontaktów zarówno ze stroną niemiecką, jak i z osobami poszukującymi zatrudnienia. Organizacja ustala także warunki zatrudnienia polskiego pracownika w niemieckiej rodzinie i może podjąć się opieki nad rodzinami wyjeżdżających.

Natomiast Caritas w Niemczech wyznacza osoby, z którymi kontaktować mogą się pracownicy z Polski. Osoby te mają m.in. służyć pomocą w załatwieniu spraw formalnych na miejscu. Niemiecka Caritas udziela też informacji o możliwościach rozliczeniowych legalnego zatrudnienia pracowników z Polski, troszczy się o opiekunki oraz rodziny, które je zatrudniają. Organizuje również rodzinie uzupełniającą opiekę, aby zapewnić opiekunce czas wolny.

Rodziny niemieckie, które korzystają z pomocy Caritas w zatrudnieniu opiekunek, zobowiązują się do wypłaty wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż obowiązujące w danym regionie, zapewnienia pracownicy lub pracownikowi pojedynczego pokoju i jednego dnia wolnego w tygodniu, pracy w wymiarze ok. 40 godz. tygodniowo. Rodziny niemieckie zagwarantować im mają również kontakt z osobą z Caritas w Niemczech i w Polsce.

Pracownik musi być dyspozycyjny i sumienny

Pracownik musi być dyspozycyjny i sumienny, zapewnić osobie potrzebującej indywidualną opiekę, pomoc przy podstawowych czynnościach życiowych jak ubieranie, toaleta, jedzenie. Zobowiązuje się także do wykonywania prac domowych związanych z opieką, jak sprzątanie, przygotowywanie posiłków dla podopiecznego, pranie i prasowanie.

W projekcie ważne jest też pielęgnowanie kontaktów opiekunek z ich rodzinami podczas rozłąki. Kobiety mają stały kontakt z rodziną, a także możliwość powrotu do domu na święta. Projekt Caritas zakłada, że osobą starszą lub chorą opiekują się na zmianę dwie kobiety, przez trzy miesiące. Polki przebywające z dala od najbliższych, są w stałym kontakcie z duszpasterzami w Niemczech i w Polsce.

W pierwszej fazie projekt miał charakter pilotażowy i uczestniczyły w nim w Polsce Caritas Diecezji Ełckiej, Archidiecezji Częstochowskiej oraz Grudziądzkie Centrum Caritas oraz Caritasverband Archidiecezji Paderborn z Niemiec. Od stycznia w realizację projektu włączyło się 10 kolejnych Caritas diecezjalnych z Polski.