Pracodawca, który szuka pracowników, a nie ma pieniędzy na nowe stanowiska pracy, powinien zatrudnić stażystów. Mogą oni pracować w firmie od trzech do 12 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek o zatrudnienie stażysty

Firma, która szuka stażysty, może zatrudnić np. bezrobotnego albo studenta. Jeśli decyduje się na zatrudnienie bezrobotnego, pracodawca powinien złożyć do starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. W przypadku studentów powinien nawiązać kontakt z uczelnianym biurem karier. Zarówno powiatowy urząd pracy (PUP), jak i szkoły wyższe pomogą firmie w znalezieniu odpowiednich osób.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie korzyści przynosi firmie przyjęcie pracownika na staż

Czy pracodawca musi określić warunki odbywania praktyki

Jakie obowiązki ma pracodawca, który decyduje się na stażystów

Na jak długo pracodawca może przyjąć praktykanta

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zatrudnić stażystę.