Strażnicy miejscy już nie tylko wlepiają mandaty za palenie w miejscach niedozwolonych. Teraz również informują o szkodliwości puszczania dymka biernych palaczy i dzieci w szkołach.
W wojewódzkich komendach straży miejskiej działają specjalne zespoły profilaktyki. To one przygotowują akcje, które mają uświadamiać szkodliwe działanie różnych używek. Gdańscy strażnicy przeszli nawet specjalne szkolenie prowadzone przez lekarzy z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Tym samym mają być bardziej wiarygodni w czasie pogadanek z mieszkańcami.
W Warszawie natomiast komenda miejska stawia na edukację sprzedawców. Strażnicy miejscy wchodzą do sklepów i pouczają, komu można sprzedawać używki, a komu nie, i jaka grozi za to kara. Ponadto współpracują z 500 placówkami edukacyjnymi, gdzie w formie gier i zabaw przekazują dzieciom informacje o szkodliwości palenia i picia alkoholu.