Gminy i szkoły rozpoczęły przygotowania do zorganizowania dzieciom i młodzieży wypoczynku w czasie wakacji. Swoje pomysły mogą zgłaszać uczniowie, rodzice czy nauczyciele.

– Gmina, która decyduje się na organizacje takiego wypoczynku, musi wcześniej zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia kierowników i wychowawców – wyjaśnia Andrzej Rafa z kuratorium oświaty w Katowicach.

Z naszych ustaleń wynika, że na tych stanowiskach najczęściej zatrudniani są nauczyciele na okres dwóch tygodni. Na przykład w Radomiu pedagog może, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje w czasie przerwy wakacyjnej, dorobić około tysiąca złotych. Większe zarobki są w Warszawie.

– Za 70 godzin zegarowych nauczyciel może otrzymać nawet 1,6 tys. zł – mówi Joanna Gospodarczyk, zastępca dyrektora biura edukacji urzędu miasta stołecznego Warszawy.

Zatrudnienie nauczycieli to niejedyny obowiązek, jaki ciąży na samorządach. Muszą również określić program, regulamin wypoczynku, a także przeprowadzić nabór i podzielić chętnych na grupy.

Samorządy, poza kwestiami organizacyjnymi, muszą zadbać przede wszystkim o pieniądze na wakacyjny wypoczynek.

– Na organizację wakacji w mieście musimy znaleźć w budżecie około 12 mln zł. To zadanie jest przez miasto realizowane dobrowolnie i nie otrzymujemy na nie żadnego dofinansowania z budżetu – mówi Joanna Gospodarczyk.

Z tych pieniędzy finansowane są m.in. wycieczki do zoo, tzw. lekcje muzealne, zajęcia sportowe i edukacyjne.

Środki na ten cel starają się wygospodarować też inne miasta.

– Szkoły są w trakcie składania zapotrzebowania na półkolonie, które zapewniają całodzienną opiekę i wyżywienie. Cześć kosztów jednak pokrywają rodzice – mówi Leszek Pożyczka, dyrektor wydziału edukacji urzędu miejskiego w Radomiu.

O taką ofertę trudniej w małych gminach. Pieniędzy na to nie ma np. gmina Puńsk czy Spytkowice. Wtedy rodzicie muszą samodzielnie zadbać o opiekę na dziećmi w czasie wakacji.

– Jednym rozwiązaniem jest wsparcie prywatnych przedsiębiorców – mówi Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wakacje

● rodzice zgłaszają dyrektorowi szkoły propozycje zorganizowania zajęcia w wakacje

● informacje zebrane od rodziców dyrektor przekazuje gminie

● samorząd może podjąć decyzje o uruchomieniu zajęć we wskazanej szkole

● w zależności od budżetu gmina może żądać do rodziców dopłat do wypoczynku