Po południu o 14.00 rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych czwartym obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym, po testach z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego - 264 abiturientów. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego - 88 osób; litewski zdaje 27 osób.

Egzamin z białoruskiego przeprowadzany jest w szkołach w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Białymstoku; z ukraińskiego - w szkołach w Górowie Iławeckim, Przemyślu, Legnicy i Białym Borze; z litewskiego - w szkole w Puńsku.

Język włoski znajduje się w grupie języków obcych nowożytnych. Obok francuskiego i hiszpańskiego należy do najrzadziej wybieranych. W tym roku wybrało go 660 abiturientów.

Z kolei język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych. Chcący zdawać egzamin z tego języka regionalnego mogą zdawać go na jednym wybranym poziomie lub na obu poziomach. Niezależnie od tego mogą, jeśli chcą, zdawać tylko egzamin ustny, mogą też zdawać ustny i pisemny. Według CKE, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 10 osób, a na poziomie rozszerzonym - 11.

Z kolei białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 26 osób, ukraiński - 8, a włoski - 202. Żaden maturzysta nie zadeklarował chęci zdawania języka litewskiego na tym poziomie.

Egzaminy pisemne z języków mniejszości narodowych i z włoskiego na poziomie podstawowym potrwają 170 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Na egzamin z kaszubskiego na poziomie podstawowym przewidziano 120 minut, na poziomie rozszerzonym 180 minut.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.