Do 20 czerwca urzędy wojewódzkie będą przyjmować nowe oferty od gmin, które chcą ubiegać się o dotację z programu Maluch na zakładanie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnianie dziennych opiekunów. Do rozdzielenia między samorządy zostało jeszcze 25 mln zł, bo w zakończonym właśnie pierwszym konkursie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wybrało 111 ofert, które otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 15,1 mln zł. Jeżeli w drugiej edycji konkursu nie zostanie rozdzielona cała kwota 25 mln zł, to gminy będą mogły składać oferty w następnych terminach: odpowiednio do 15 lipca oraz do 5 sierpnia.

W kolejnych edycjach konkursu zmienią się też zasady udziału w programie, które ułatwią otrzymanie dofinansowania. Gminy będą mogły otrzymać dotację w większej wysokości, maksymalnie do 70 proc. inwestycji, jeżeli w jej efekcie powstaną miejsca opieki dla niepełnosprawnych dzieci. Ponadto w sytuacji gdy gmina zawrze porozumienie ze stowarzyszeniem lub osobą fizyczną o założeniu wspólnej placówki, nie będzie musiała gwarantować wkładu własnego.

Program Maluch, który będzie realizowany w latach 2011 – 2013, przewiduje dofinansowanie nie tylko do zakupu i budowy budynków na potrzeby żłobków i klubów dziecięcych, ale też na adaptację lokalu, jego remont i prace wykończeniowe. Gminy mogą też ubiegać się o pieniądze na zakup wyposażenia miejsc opieki.