Chronionego działacza związkowego można zwolnić z pracy, jeśli w czasie strajku stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia innych pracowników, bo nie pozwolił na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w kopalni.
W 2007 roku Skarb Państwa podjął decyzję o włączeniu Kopalni Węgla Kamiennego Budryk do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przy tej okazji związkowcy domagali się podniesienia wynagrodzenia górników do poziomu obowiązującego w całym holdingu. Niespełnienie żądań przez zarząd spowodowało, że na przełomie lat 2007/2008 wybuchł tam strajk. Po jego zakończeniu kilku z najbardziej aktywnych związkowców zostało zwolnionych z pracy. Część z nich przywrócono do pracy, a za czas pozostawania bez niej dostali odszkodowania.
Pracodawca odmówił jednak przywrócenia do pracy trzech związkowców, chociaż osoby te były chronione na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 854, poz. 79 z późn. zm.). Takich osób pracodawca nie może zwolnić bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, a w tym przypadku ta jej nie wyraziła.