SOLIDARNOŚĆ OGŁOSIŁA POGOTOWIE STRAJKOWE. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała na spotkaniu z przedstawicielami pracowników ochrony zdrowia z NSZZ Solidarność, że pakiet ustaw zdrowotnych trafi do konsultacji społecznych na początku przyszłego tygodnia. Związkowcy zdecydowali o podjęciu pogotowia strajkowego od 14 stycznia we wszystkich placówkach ochrony zdrowia.
WZROŚNIE WYNAGRODZENIE LEKARZY REZYDENTÓW. Wynagrodzenie lekarzy rezydentów ma wynosić nie mniej niż 70 proc. średniej krajowej - przewiduje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która została przyjęta przez Sejm. Klub LiD proponował w poprawce, aby wynagrodzenie to wynosiło nie mniej niż 150 proc. Natomiast PiS w zgłoszonym wniosku mniejszości postulował, żeby wynosiło ono nie mniej niż 100 proc. Przyjęta nowelizacja dostosowuje ponadto polskie przepisy do dyrektyw UE i upraszcza procedury uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów - obywateli państw UE zamierzających pracować w Polsce.
Więcej www.sejm.gov.pl
KONFLIKT W FIACIE AUTO POLAND. Organizacja Solidarności w Fiacie Auto Poland złożyła zawiadomienie do bielskiej prokuratury o utrudnianiu przez zarząd spółki prowadzenia sporu zbiorowego. Poinformowała też o tym Państwową Inspekcję Pracy. Zdaniem rzecznika śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Wojciecha Gomułki, doniesienie dotyczy odmowy przekazania związkowcom list pracowników, co jest niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego wcześniej przez związek referendum strajkowego. Referendum z tego powodu będzie musiało zostać przesunięte.
SPOTKANIE PREZYDENTA ZE ZWIĄZKOWCAMI. OPZZ I FZZ czują się pominięte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku z zapowiedzianym na jutro spotkaniem ze związkowcami na temat sytuacji w służbie zdrowia. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz sekcji branżowej NSZZ Solidarność. OPZZ uważa, że zostały złamane zasady dialogu społecznego, a FZZ, że dobór reprezentantów jest stronniczy.
Więcej www.opzz.org.pl