Zatrudnienie doradcy do pracy w gminie nie wymaga organizowania konkursu.
Podstawą do zatrudniania w samorządzie doradcy lub asystenta może być – z braku szczególnych przepisów – wyłącznie umowa o pracę. Z ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że pracodawcą doradcy czy asystenta może być wyłącznie urząd gminy, starostwo i urząd marszałkowski. Natomiast nie wynika z niej to, czyim konkretnie doradcą i asystentem ma być taki pracownik, ani co konkretnie należy do jego zadań, a nawet to, czym te oba stanowiska się różnią.
Oba stanowiska zostały wprowadzone do ustawy bo jak to wynikało z uzasadnienia ustawodawcy – mają one tworzyć gabinet polityczny wójta, starosty czy marszałka – co nie stoi w zgodzie z ich oficjalną nazwą. Zatrudnienie doradcy lub asystenta ma trwać jedynie na czas pełnienia funkcji przez wójta, starostę czy marszałka.
Zgodnie z kodeksem pracy w związku z kodeksem cywilnym wolno wprawdzie określać termin końcowy stosunku prawnego nie datą, ale poprzez wskazanie zdarzenia przyszłego i pewnego, ale w literaturze podkreśla się, iż prognoza czasowa co do takiego zdarzenia musi być stabilna. Doradcę i asystenta można też wcześniej zwolnić za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jednak koniec pełnienia funkcji przez zwierzchnika niekoniecznie musi oznaczać dla doradcy i asystenta zwolnienie. Nieprecyzyjny przepis art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych pozwala im ubiegać się o przeniesienie na stanowisko urzędnicze – i to bez trybu naboru. Doradca powinien legitymować się wykształceniem wyższym, asystent średnim. Nie dotyczą ich zakazy równoległej aktywności niekorzystnej dla pracodawcy, a jedynie obowiązki składania oświadczeń majątkowych i o działalności gospodarczej.
not. AR
Podstawa prawna
Art. 17, 30 – 33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).