Zatrudnienie doradcy do pracy w gminie nie wymaga organizowania konkursu.
Podstawą do zatrudniania w samorządzie doradcy lub asystenta może być – z braku szczególnych przepisów – wyłącznie umowa o pracę. Z ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że pracodawcą doradcy czy asystenta może być wyłącznie urząd gminy, starostwo i urząd marszałkowski. Natomiast nie wynika z niej to, czyim konkretnie doradcą i asystentem ma być taki pracownik, ani co konkretnie należy do jego zadań, a nawet to, czym te oba stanowiska się różnią.
Oba stanowiska zostały wprowadzone do ustawy bo jak to wynikało z uzasadnienia ustawodawcy – mają one tworzyć gabinet polityczny wójta, starosty czy marszałka – co nie stoi w zgodzie z ich oficjalną nazwą. Zatrudnienie doradcy lub asystenta ma trwać jedynie na czas pełnienia funkcji przez wójta, starostę czy marszałka.