Osoby otrzymujące emeryturę zagraniczną będą miały ją uwzględnianą przy wyliczaniu emerytury minimalnej w Polsce.
Okres przepracowany w Unii Europejskiej ma znaczenie dla uzyskania prawa do emerytury minimalnej w Polsce. To ważne dla osób zarówno ze starego, jak i nowego systemu, które mają zbyt krótki staż ubezpieczeniowy w Polsce, aby z ZUS uzyskać emeryturę minimalną.
Od 1 marca 2011 roku minimalna emerytura wynosi 728,18 zł. Zgodnie z polskim przepisami prawo do niej mają kobiety legitymujące się 20-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyźni, których staż wynosi co najmniej 25 lat. ZUS doliczy im zagraniczne ubezpieczenie do polskiego dzięki czemu będą mogli uzyskać wymagany przez nasze prawo okres ubezpieczenia uprawniający do nabycia emerytury minimalnej.
– ZUS musi ustalić różnicę między kwotą najniższej polskiej emerytury a sumą kwot emerytur polskich i kwot świadczeń zagranicznych – mówi Ewa Bednarczyk, wicedyrektor departamentu rent zagranicznych w ZUS o emeryturach unijnych.
Nawet jeśli ktoś ma wymagany staż ubezpieczeniowy, może to jednak nie wystarczyć do uzyskania emerytury minimalnej z ZUS.
– Osoba ubiegająca się o emeryturę minimalną musi mieszkać w Polsce – mówi Jolanta Krasoń, naczelnik wydziału realizacji umów międzynarodowych w oddziale ZUS w Szczecinie.
Oprócz tego kwota po zsumowaniu emerytur zagranicznej i polskiej (wyliczonej wyłącznie na podstawie okresów przepracowanych w Polsce) nie może być wyższa niż emerytura minimalna. Jeśli zatem na przykład dana osoba otrzymuje 500 zł emerytury z ZUS oraz świadczenie zagraniczne w wysokości 2 tys. zł, zakład nie doliczy ubezpieczonemu kwoty brakującej mu do uzyskania emerytury minimalnej w Polsce.
Jeśli natomiast suma emerytur polskiej i zagranicznej będzie niższa niż kwota emerytury minimalnej obowiązującej w Polsce, to zakład dopłaci z budżetu brakującą kwotę do minimalnego świadczenia.