Dowódcy jednostek wojskowych będą mogli wydać 12,5 tys. zł na pogrzeb żołnierzy, którzy zginęli na wojnie lub w wyniku wypadków mających związek ze służbą.
Minister Obrony Narodowej przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych. Resort proponuje, aby armia mogła wydać pięciokrotność kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego na pogrzeb przez nią organizowany. Nowe zasady będą obowiązywać wobec żołnierzy, którzy zmarli po 28 lutego 2011 r.
Tym samym komendanci jednostek wojskowych będą mogli wydać na ten cel nie 4 tys. zł jak wszyscy ubezpieczeni (takie zasady obowiązują od 1 marca 2011 r.), lecz już 12,5 tys. zł. Wyższe koszty pochówku będą dotyczyć tylko sytuacji, kiedy śmierć żołnierza zawodowego nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z zawodową służbą wojskową.
– Żołnierze, wyjeżdżając na różnego rodzaju misje, walczą jak na froncie. Z tego też powodu osoby, które oddały swoje życie, muszą mieć godny pogrzeb – mówi gen. dyw. Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej.