Na drugim miejscu - wśród przedmiotów do wyboru na maturze - znajduje się biologia; w tym roku zdawało ją 19 proc. maturzystów (egzamin był 10 maja). Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie, wybrało ją 16 proc. maturzystów (egzamin był 9 maja).

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Więcej niż połowa zdających w piątek egzamin z geografii - 53 tys. - zdaje egzamin na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

Po południu przeprowadzony będzie egzamin z wiedzy o tańcu, rozpocznie się on o godz. 14. Wiedza o tańcu należy z kolei do przedmiotów najrzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z wiedzy o tańcu zadeklarowało 83 abiturientów. 54 z nich chce go zdawać na poziomie podstawowym.

Egzaminy z geografii i wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym potrwają po 120 minut; na poziomie rozszerzonym: z geografii - 150 minut, z wiedzy o tańcu - 180 minut.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.