Rolnicy przedsiębiorcy szukają różnych sposób na uniknięcie przekroczenia kwoty granicznej powodującej wykluczenie z KRUS. Z tego też powodu rolnicy próbują wykonywać prace na podstawie umowy-zlecenia. KRUS wyjaśnia, że każde zatrudnienie rolnika lub domownika na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy-zlecenie (i to bez względu na wymiar czasu pracy) powoduje, że taka osoba trafia do ZUS. Objęta jest bowiem obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

– Zasada ta nie przewiduje wyjątku w odniesieniu do umów-zleceń zawieranych przez osoby obowiązkowo ubezpieczone w KRUS – mówi Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS.