System informacji oświatowej już w 2012 roku będzie uzupełniany o indywidualne informacje o uczniach. Znajdą się w nim m.in. dane o tym, czy ma kartę rowerową i jakich języków się uczy.
Wczoraj Senat poparł bez poprawek ustawę o systemie informacji oświatowej (SIO). Zmiany w SIO przewidują, że w systemie obok danych statystycznych o szkołach i placówkach oświatowych oraz o nauczycielach będą zamieszczane też dane indywidualne o uczniach. Znajdą się w nim tzw. informacje wrażliwe, na przykład o niepełnosprawności ucznia oraz korzystaniu przez niego z pomocy psychologa. Celem SIO ma być lepsze dzielenie pieniędzy dla szkół. Teraz nowa ustawa trafi do prezydenta. Jeśli ją podpisze, wejdzie w życie w 2012 r.
Przegłosowanie przez senatorów wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek spowodowało, że nie rozpatrywano ponad 30 propozycji zmian zgłoszonych przez PiS oraz senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wśród nich, obok poprawek redakcyjnych, były też te zmierzające do wyeliminowania z ustawy zapisów o zbieraniu danych indywidualnych o uczniach.
– Władze publiczne tylko w sytuacjach szczególnych mogą wkraczać w sferę prywatną człowieka, m.in. gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa, ale nie w celu podziału jego finansów – mówi Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek (PiS).