Gmina w ramach działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego ma obowiązek wpisać go na jedną z ogólnopolskich list dłużników. To powoduje, że rodzic niepłacący alimentów będzie miał problemy z uzyskaniem kredytu lub zakupami na raty.

1 Rozpocznij postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Otrzymywanie przez osoby uprawnione do alimentów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) powoduje, że gmina musi wobec rodzica niepłacącego alimentów rozpocząć postępowanie. Jego celem jest odzyskanie wypłaconych pieniędzy. W ramach tego postępowania gmina m. in. kieruje do starosty wniosek o odebranie mu prawa jazdy, zobowiązuje go do podjęcia pracy. Dodatkowo, aby zwiększyć ściągalność alimentów, dłużnikowi grozi też wpisanie na ogólnopolską listę dłużników, które są prowadzone obecnie przez trzy biura informacji gospodarczej (BIG). Z ich usług korzystają instytucje finansowe, np. banki oraz firmy.