W powstających na podstawie tzw. ustawy żłobkowej nowych miejscach opieki nad małymi dziećmi mogą pracować tylko osoby posiadające kwalifikacje wymienione w jej przepisach. Ustawa umożliwia też zostanie opiekunem dziecięcym lub dziennym opiekunem zajmującym się maluchami w domu osobom, które nie spełniają tych wymagań w ogóle lub spełniają je tylko częściowo. W tym celu muszą odbyć szkolenia.

Takie szkolenie musi być jednak zgodne z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. nr 69, poz. 368).

– Jednolite standardy dotyczące programów szkoleń są konieczne, aby zapewniały odpowiednią jakość opieki, ale i zajęć edukacyjno-wychowawczych, które będą prowadzone w żłobkach lub klubach dziecięcych – mówi Izabela Kułakowska z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.

Zwraca też uwagę, że nie każde szkolenie, które teraz jest oferowane przez instytucje szkoleniowe, będzie uprawniać do podjęcia pracy w żłobku. Jest to związane z tym, że firma, która będzie chciała prowadzić takie szkolenia, będzie musiała najpierw zatwierdzić jego program w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Akceptacja programu będzie następowała poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Będzie więc ona wydana w ciągu 30 dni i będzie od niej przysługiwało odwołanie.

– Codziennie otrzymujemy telefony od osób, które pytają o szczegóły dotyczące szkoleń, kiedy będą organizowane i jakie są zasady rekrutacji – mówi Konrad Bednarski z Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

Dodaje, że pierwsze szkolenia ruszą w czerwcu, a w przyszłym tygodniu firma składa w resorcie pracy dokumenty potrzebne do zatwierdzenia programu.

– Jesteśmy na etapie opracowywania programów szkoleń, bo chcemy oferować 5 typów szkoleń przewidzianych w rozporządzeniu – mówi Józef Fabjański, dyrektor firmy Awans Ośrodek Usług Edukacyjnych w Lublińcu.

Zdaniem Izabeli Kułakowskiej osoby, które będą chciały pracować jako opiekun dziecięcy, muszą więc sprawdzać, czy oferowane szkolenie posiada wymagane zatwierdzenie.