Działacze związkowi zatrudnieni na czas określony będą mogli się domagać przywrócenia do pracy za bezprawne zwolnienie.
Wczoraj sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zaakceptowała senacki projekt nowelizacji kodeksu pracy (druk nr 4025).
Zgodnie z projektem pracodawca, który zwolni działacza związkowego zatrudnionego na czas określony z naruszeniem przepisów, będzie musiał go przywrócić do pracy jeśli tak orzeknie sąd. Obecnie sędziowie mogli jedynie nakazać firmie wypłatę odszkodowania w maksymalnej wysokości do trzech pensji.