Rząd zadeklarował, że jeśli ustawa o 10-proc. redukcji zatrudnienia w urzędach będzie zgodna z konstytucją, to zaktualizuje określone terminy na jej przeprowadzenie. To oznacza, że ich szefowie nie będą musieli zwalniać urzędników w przyspieszonym trybie.
Mimo dwudniowego posiedzenia Trybunał Konstytucyjny (TK) nie wydał wczoraj orzeczenia w sprawie skierowanej tam przez prezydenta ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. To efekt licznych wątpliwości sędziów. Nie tylko wobec niektórych przepisów odesłanych przez prezydenta do TK, ale także do pozostałej części ustawy. Ostateczne ogłoszenie wyroku planowane jest na początku czerwca.
Główne wątpliwości prezydenta dotyczyły trzech kwestii: