To już trzecie, wystąpienie minister pracy Jolanty Fedak do ministerstwa finansów o zwiększenie wydatków z Funduszu Pracy. Wcześniejsze dwa pisma do resortu finansów dotyczyły znacznie większych kwot i były bezskuteczne.

W pierwszym (z lutego 2011 r.) chodziło o przeznaczenie 1,2 mld zł na aktywizację zawodową bezrobotnych, a w drugim (z połowy kwietnia) o 1,5 mld zł na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową.

Sejmowa komisja finansów publicznych nie zajęła w środę stanowiska w sprawie ostatniego wniosku, ponieważ nie została do niego dołączona opinia ministerstwa finansów.

Poseł Stanisław Stec z SLD powiedział, że sprawa jest pilna i zwrócił się o informację, kiedy resort finansów przekaże swoje stanowisko.

"Gra na zwłokę jest zupełnie nieuzasadniona. Powinniśmy mieć jeszcze podczas tego posiedzenia jasność, czy jest zgoda na zmianę planu finansowego Funduszy Pracy, co jest absolutnie uzasadnione" - mówiła Elżbieta Rafalska z PiS.

"Teraz mamy trzecią wersję zmiany planu i sądzę, że w najbliższym czasie będzie ona zaopiniowana"

"Te kwoty są symboliczne w stosunku do tego, co jest wydawane na inne cele, mniej uzasadnione społecznie" - mówiła Maria Zuba (PiS).

Dyrektor Jerzy Indra z Ministerstwa Finansów powiedział, że resort pracy już dwa razy kierował wnioski do MF w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy, ale te propozycje odbiegały od postanowień ustawy o finansach publicznych. "Teraz mamy trzecią wersję zmiany planu i sądzę, że w najbliższym czasie będzie ona zaopiniowana" - oświadczył.

Przewodniczący komisji Paweł Arndt (PO) powiedział, że w czwartek przedstawi posłom informację, kiedy będzie można zająć się ostatnim wnioskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W sekretariacie sejmowej komisji finansów publicznych poinformowano PAP, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wniosek w sprawie zmian w Funduszu Pracy, przed skierowaniem do komisji powinien uzyskać zgodę MF na planowane zmiany.