Około 54 tys. maturzystów przystąpiło w środę po godzinie 9 do egzaminu pisemnego z niemieckiego. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych obok egzaminów z polskiego i matematyki.

Po południu, o godzinie 14, chętni maturzyści przystąpią dodatkowo do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 5,3 tys. abiturientów, czyli około 10 proc. zdających egzamin z tego języka obcego.

Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym - 190 minut.

Najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym od lat jest język angielski. W tym roku, w ubiegłym tygodniu, do egzaminu z tego języka przystąpiło ponad 340 tys. abiturientów. Język niemiecki znajduje się na drugim miejscu jeśli chodzi o wybory maturzystów.

Na kolejnym miejscu znalazły się - rosyjski, który wybrało 19,9 tys. osób; egzamin odbędzie się 16 maja. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy będą odpowiednio: 19, 20 i 23 maja.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu.