Urlop wychowawczy wyklucza możliwość pobierania zasiłku chorobowego. Tak wynika z przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.). Oznacza to, że ten, kto zachoruje w czasie urlopu wychowawczego nie otrzyma zasiłku chorobowego. Jeżeli jednak choroba, a co za tym idzie niezdolność do pracy trwa nadal po ustaniu urlopu wychowawczego, wówczas zasiłek bądź wynagrodzenie chorobowe już się należy.

Kwota świadczenia zależy od tego, czy urlop wychowawczy trwał dłużej, czy krócej niż okres, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczenia.

– Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy – mówi Witold Polkowski, członek z zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej.

W pierwszym przypadku (kiedy urlop trwał dłużej niż 12 miesięcy) podstawę wynagrodzenia (zasiłku) za czas choroby stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Czyli takie jak zapisane w umowie o pracę. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, wówczas należy wziąć pod uwagę pensje pracowników na stanowisku identycznym bądź podobnym.

Gdy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego przez część okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczenia, to pod uwagę bierze się wynagrodzenie za miesiące, w których pracował.