Osoby uprawnione do alimentów podwyższają ich wysokość, aby otrzymywać wyższe wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego. Maksymalnie może to być 500 zł.
Rodzic, który jest uprawniony do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na dzieci, otrzymuje je w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów. Nie może to być jednak więcej niż 500 zł na każde dziecko. Jak wskazują gminy, wiele osób w sytuacji, gdy ma zasądzone alimenty w niższej wysokości, występuje do sądu o ich podwyższenie, aby mieć podstawę do uzyskiwania wyższych świadczeń z FA. Taką możliwość daje ustawa z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
– W ostatnim kwartale 2008 roku, kiedy ustawa zaczęła obowiązywać, osób, które otrzymywały świadczenia w wysokości 400 – 500 zł było 150. Obecnie jest ich 390 – mówi Joanna Pietrzyk, kierownik działu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Kielcach.