"Nie dotarły do nas żadne informacje na temat incydentów, wypadków losowych czy nieszczęśliwych zdarzeń, które miałyby wpływ na przeprowadzenie tego egzaminu. Nikt nie zgłosił jakiegokolwiek naruszenia procedur egzaminacyjnych" - powiedział PAP po zakończeniu egzaminu p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

W czwartek o godzinie 14.00 rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Deklaracje chęci zdawania tego egzaminu złożyło 15 proc. maturzystów.

Maturzyści, którzy zdawali w czwartek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, znajomością własności ciągów, figur geometrycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 33 zadania. Wśród nich były 23 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź z czterech wskazanych. Pozostałe dziesięć zadań to zadania otwarte, czyli takie, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Przy rozwiązywaniu zadań maturzyści mogli korzystać z zestawów wzorów matematycznych.

Rozwiązując zadania maturzyści musieli wykazać się znajomością takich pojęć jak wartość bezwzględna, zbiór rozwiązań nierówności, logarytm, ciąg arytmetyczny, geometryczny, prawdopodobieństwo.

Część zadań dotyczyła własności funkcji liniowej i kwadratowej oraz funkcji trygonometrycznych. Kolejne zadania wymagały od maturzystów znajomości figur płaskich i przestrzennych i ich własności. W zadaniach otwartych uczniowie mieli rozwiązać nierówność stopnia drugiego, wykazać się umiejętnością przekształcania wyrażeń algebraicznych, znać pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia oraz wykazać się umiejętnością przeprowadzania dowodów.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.