Zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, który był obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Przebiegł spokojnie - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

"Nie dotarły do nas żadne informacje na temat incydentów, wypadków losowych czy nieszczęśliwych zdarzeń, które miałyby wpływ na przeprowadzenie tego egzaminu. Nikt nie zgłosił jakiegokolwiek naruszenia procedur egzaminacyjnych" - powiedział PAP po zakończeniu egzaminu p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

W czwartek o godzinie 14.00 rozpoczął się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Deklaracje chęci zdawania tego egzaminu złożyło 15 proc. maturzystów.

Maturzyści, którzy zdawali w czwartek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, znajomością własności ciągów, figur geometrycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Arkusz egzaminacyjny zawierał 33 zadania. Wśród nich były 23 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź z czterech wskazanych. Pozostałe dziesięć zadań to zadania otwarte, czyli takie, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Przy rozwiązywaniu zadań maturzyści mogli korzystać z zestawów wzorów matematycznych.

Rozwiązując zadania maturzyści musieli wykazać się znajomością takich pojęć jak wartość bezwzględna, zbiór rozwiązań nierówności, logarytm, ciąg arytmetyczny, geometryczny, prawdopodobieństwo.

Część zadań dotyczyła własności funkcji liniowej i kwadratowej oraz funkcji trygonometrycznych. Kolejne zadania wymagały od maturzystów znajomości figur płaskich i przestrzennych i ich własności. W zadaniach otwartych uczniowie mieli rozwiązać nierówność stopnia drugiego, wykazać się umiejętnością przekształcania wyrażeń algebraicznych, znać pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia oraz wykazać się umiejętnością przeprowadzania dowodów.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.