Osoby ubiegające się o emeryturę z ZUS będą mogły złożyć wniosek przez internet. Za dzień jego złożenia będzie uznany termin wprowadzenia go do systemu informatycznego zakładu.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego. Zastąpi ono rozporządzenie sprzed 28 lat, które zostało uchwalone na podstawie nieaktualnej od 12 lat ustawy emerytalnej. Nowe rozwiązania przygotowane przez resort pracy uwzględniają więc także zmiany technologiczne, które nastąpiły w ostatnich latach.
Projekt ten zakłada, że wniosek o świadczenie może być złożony w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ZUS. Dokument taki będzie umożliwiał wprowadzenie danych do systemu informatycznego. Za datę jego złożenia nie będzie jednak uznany, jak ma to miejsce w przypadku papierowych dokumentów, dzień złożenia w oddziale ZUS, lecz data wprowadzenia takiego dokumentu do komputerowego systemu informatycznego (KSI). Składający wniosek otrzyma poświadczenie o wpłynięciu takiego dokumentu.
Jak nam powiedział Dariusz Śpiewak, wiceprezes ZUS do spraw informatyzacji, nowe emerytury kapitałowe będą wypłacane wyłącznie na podstawie danych zgromadzonych w KSI. Jeśli więc osoba ubiegająca się o takie świadczenie będzie miała ustalony kapitał początkowy, nie będzie żadnych przeciwwskazań, aby osoby mające dostęp do sieci skorzystały z takiego rozwiązania. Nie będzie trzeba także dostarczać papierowych dokumentów, jeśli ZUS posiada informacje o wysokości wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.